Hoofdingenieur-directeur West-Nederland Noord

Job title: Hoofdingenieur-directeur West-Nederland Noord

Company: Rijkswaterstaat

Location: Den Haag, Zuid-Holland

Job Description: OmschrijvingDe opgaveWest-Nederland Noord (WNN) is een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij opereren in een sterke politiek-bestuurlijke omgeving en werken nauw samen met onze stakeholders zoals een provincie Noord Holland, gemeente Amsterdam, de waterschappen, havenbedrijf Amsterdam en Schiphol. We houden ons bezig met het onderhoud en beheer van de rijkswegen (bruggen, viaducten en tunnels). Veiligheid en Leefbaarheid daar staan wij voor. Tevens is er een grote wateropgave rond het Noordzeekanaal, de sluizen(complex) en gemaal in IJmuiden en in Amsterdam. In totaal werken er een ongeveer driehonderd mensen verspreid over drie directies. WNN staat voor de grootste onderhoudsopgave: de renovatie en vervanging van bruggen, tunnels, de Veerverbinding Texel, sluizen en het grootste gemaal van Europa in IJmuiden. Het lange bestaan van RWS (226 jaar) is alleen mogelijk als ook de organisatie continu mee verandert met de eisen van de samenleving. Momenteel geeft dit een zeer dynamische werkomgeving waarin diverse grote transities/uitdagingen bijeenkomen, gecombineerd met een grote vervangingsvraag van de RWS-netwerken. Klaar zijn voor de toekomst door flexibel en slagvaardig samen te werken (in- en extern).Als Hoofdingenieur-directeur (HID) WNN stuur je het onderdeel samen met je directieteam aan. Je rapporteert aan de plv. directeur-generaal (RWS) en je maakt deel uit van de Groepsraad. Deze geeft leiding aan het uitvoeren van de door het Bestuur ingezette koers en besluiten. Een doorlopende opgave is om de samenwerking tussen de zeven regionale diensten van RWS in- en extern verder vorm te geven. Daarnaast werk je nauw en proactief samen met de andere onderdelen van RWS. Daarbinnen neem je ook de verantwoordelijkheid voor opgaven die je eigen onderdeel overstijgen. Je bent bereid om landelijk een aantal thema’s te coördineren (portefeuillehouder) zoals de omgevingswet, het meerjarenprogramma geluid en/of diversiteit & inclusie. Je treedt intern op als opdrachtgever van grote infrastructurele planstudies en projecten en zorgt voor een effectieve afstemming en samenwerking met de beleidsdirecties van IenW, relevante dienstonderdelen van RWS en bestuurlijke partners in de regio. Daarnaast ben je een natuurlijke en gelijkwaardige gesprekspartner voor de medezeggenschap. Je bent verantwoordelijk voor het assetmanagement van het grote areaal van WNN en een goede programmering van het noodzakelijke beheer en onderhoud. Je draagt actief bij aan een verdere professionalisering hiervan. Als integraal manager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van productie binnen vastgestelde kaders. Qua bedrijfsvoering ligt het accent op het voeren van een zorgvuldig en toekomstgericht HRM-beleid. Je manier van sturen is helder en je toetst of ook begrepen wordt wat de bedoeling is. Je vraagt actief om verantwoording op de gemaakte afspraken en je legt dat zelf ook actief af. Je medewerkers zet je in op basis van hun kracht en wat er buiten gerealiseerd moet worden. Je zet je in om de afstand tussen jou en medewerkers zo klein mogelijk te houden en weet daarbij een goede balans te behouden tussen werk en privé. Als onderdeel van het directieteam draai je mee in de crisisorganisatie van RWS en de regionale crisisbeleidsteams. Binnen RWS neem je ook verantwoordelijkheid voor opgaven die het onderdeel WNN overstijgen. Je bent bereid landelijk een aantal thema’s of opgaven te coördineren. Je profileert jezelf (extern) als boegbeeld van je organisatie. En treedt namens het Rijk op als bestuurder in de Regio.Functie-eisenWat vraagt dit van jou?

  • Je bent een ervaren, mensgerichte leidinggevende die in staat is de opgaven in de regio te vertalen naar de juiste eisen voor het beheer en de ontwikkeling van de assets van RWS.
  • Respect, heldere communicatie, aanspreekbaar en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor je. Stressbestendigheid, een gezonde dosis relativeringsvermogen en een pragmatische instelling kenmerken jou.
  • Je houdt ervan om verschillende in- en externe partijen met elkaar te verbinden en beschikt over de benodigde vaardigheden om zo samen resultaten te boeken.
  • Je hebt incasseringsvermogen en bent een doorzetter, open en transparant, iemand die strategische afwegingen deelt.
  • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en hebt inzicht in de politiek-bestuurlijke context waarin RWS opereert.
  • Als betrokken teamspeler geef je duidelijk richting aan de medewerkers en daarmee inspireer en enthousiasmeer je hen. Zij krijgen van jou het vertrouwen en de ruimte om zelf de uitvoering te bepalen. Je vraagt actief om verantwoording en legt dat ook zelf af.
  • Je bent zichtbaar en toegankelijk en zoekt de medewerkers op in het werkproces. Je bent in staat strategische -, tactische -, en operationele doelen en medewerkers met elkaar te verbinden. Je beweegt je gemakkelijk op al deze drie niveaus.
  • Affiniteit met het werkveld is een pré.

Talent als basis, diversiteit als krachtHet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.ArbeidsvoorwaardenWat bieden we?Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.ArbeidsvoorwaardenBovenop je salaris ontvang je 16,37% als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de .
Ook ontvang je een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer. De rijksoverheid werkt hybride dus vanuit kantoor, op afstand vanuit huis of op een andere plek. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.BegeleidingEn we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.OntwikkelingVerder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; we bieden al onze medewerkers hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt het DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie . Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.BijzonderhedenJe bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd. Preselectiegesprekken met de MD-consultant vinden (virtueel) plaats in week 12 en 13. De selectiegesprekken zullen naar verwachting in week 14 plaatsvinden.Voor indiensttreding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd.Wij houden tijdens het sollicitatieproces rekening met een evenwichtige samenstelling van het (management)team.Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je .Publiek leiderschapDeze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Volgens de rijksbrede visie op publiek leiderschap heb je daarbij drie rollen: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. En je staat altijd voor de drie kernwaarden: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie.Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Kijk dan hier.Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Zij ontmoeten elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven.Jouw toekomstige afdelingRijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en rijkswateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, dat doen we al 226 jaar.

Salary:

Application:apply for this job.

Curriculum vitae in the database!