Doctor-assistent Grafisch ontwerp (80%)

Job title: Doctor-assistent Grafisch ontwerp (80%)

Company: LUCA School of Arts

Location: Gand, Flandre-Orientale

Job Description: Doctor-assistent Grafisch ontwerp(80% bepaalde duur, 50% onderzoek – 30% onderwijs)Locatie:VoorstellingLUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, docenten, onderzoekers…Het artistiek onderzoek van LUCA School of Arts is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. In elke stad waarin LUCA opereert, is een artistieke onderzoekseenheid actief, verbonden met de bijhorende opleidingen. Aan de opleiding Beeldende Kunsten van campus Gent wordt het onderzoek gebundeld in de . Onderzoekseenheid Image biedt een postdoctorale positie aan voor een doctor-assistent die een onderzoeksimpuls geeft en vanuit die ontwerppraktijk de onderzoeksomgeving kan verrijken.Bij LUCA kom je terecht in een omgeving waar respect en integriteit onze basishouding definiëren. Duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef en kwaliteit is onze drijfveer. Zo willen we LUCA een sterke identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut deel laten worden van een artistiek laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. We verwelkomen daarom talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie. #weArtOpdrachtOnderzoek (50%)

 • Als doctor-assistent voer je voor 50% van je tijd een postdoctoraal onderzoeksproject uit, dat je tijdens je sollicitatie voorstelt. Het projectvoorstel situeert zich in de beeldende kunst, met name in het domein van grafisch ontwerp. Je onderzoek steunt op een actieve praktijk in grafisch ontwerp en heeft een actuele relevantie voor de ontwikkeling van deze discipline. Je voorstel vormt een vernieuwende bijdrage aan één of meerdere

van OE Image en schrijft zich actief in binnen één van . Je project bevordert zo de ontwikkeling van grafisch ontwerp in onze onderzoeksomgeving. * Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van de onderzoekscluster waarin je betrokken bent en ondersteunt docent-onderzoekers bij de organisatie van projecten en evenementen die deze onderzoeksomgeving versterken (leesgroepen, symposia, expo’s, clustermeetings…)

 • Je neemt de rol van copromotor in het begeleiden van de doctoraten in de kunst en je zetelt in doctoraatsbegeleidingscommissies wanneer de kans of de vraag zich aandient;
 • Je dissemineert regelmatig je kwalitatief hoogstaande onderzoeksresultaten en -processen;
 • Je neemt actief deel aan de onderzoekscultuur en activiteiten van OE Image, en stimuleert ook zelf interactie met andere onderzoekers in de eenheid, evt. ook in de onderzoeksraad;
 • Je ontwikkelt een internationaal netwerk, zowel academisch als artistiek;
 • Onder supervisie van senior-onderzoekers en in samenwerking met andere onderzoekers van je onderzoekscluster ontwikkel je een aanvraag voor externe onderzoeksfinanciering.

Onderwijs (30%)

 • Als doctor–assistent ontwikkel je pedagogische activiteiten, werkvormen en concepten die op maat zijn van studenten grafisch ontwerp, en gevoed worden door je eigen onderzoek;
 • Je begeleidt studenten in de artistieke en reflectieve onderdelen van hun opleiding;
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor onderwijscomponenten van het curriculum en werkt in dat kader collegiaal samen, zowel qua voorbereiding en uitvoering als bij de evaluatie.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een doctoraat in de kunsten;
 • Je bent actief als grafisch ontwerper, met aantoonbare excellentie in dat domein;
 • Je houdt in je artistieke praktijk van een intense wisselwerking tussen actie en reflectie;
 • Je hebt de ambitie en het praktische talent om tot een toonaangevende onderzoeker in je artistieke domein uit te groeien en je inzichten daarover te delen in hoger kunstonderwijs;
 • Je voelt je thuis in een omgeving die zelfstandig werken en onafhankelijk denken vereist, maar je zoekt ook graag de dialoog op met anderen, zowel binnen als buiten je discipline;
 • Je bent bereid om je talent in te zetten binnen ruimere onderzoeksverbanden, aanvragen, projecten en samenwerkingen en je gaat zelf op zoek naar kansen op dat te kunnen doen;
 • Je bent bereid over je onderzoek te communiceren op kwalitatieve, passende platformen;
 • Je hebt een artistiek en academisch netwerk dat je bereid bent genereus in te zetten voor de omgeving waarin je als doctor-assistent werkt;
 • Je hebt een sterk didactisch vermogen; met aantoonbare ervaring in hoger onderwijs;
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van LUCA School of Arts.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs. Bij aanvang van de lesopdracht moet je als doctor-assistent de onderwijstaal beheersen op ERK-niveau B1. De bestuurstaal in LUCA is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of nog onvoldoende Nederlands kent, voorziet LUCA in een verplicht integratietraject met als doel om binnen de 5 jaar na aanstelling het Nederlands op ERK-niveau B2 te beheersen.

AanbodWij bieden een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (80%) in het vacante ambt van doctor-assistent (barema 509) voor een periode van drie jaar aan LUCA School of Arts / KU Leuven. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs ( ). De geprefereerde startdatum is 01/10/2024.Kandidaten hebben een doctoraat in de kunsten behaald op het moment van de kandidaatstelling. Het onderzoeksvoorstel is uitgesproken relevant voor de onderzoeksspeerpunten van OE Image in het algemeen en voor onderzoeksontwikkeling op het vlak van grafisch ontwerp in het bijzonder.In de positie is 50% gereserveerd voor artistiek onderzoek en 30% voor onderwijs op de campus.Interesse?Meer informatie is te verkrijgen bij onderzoekshoofd van OE Image, Prof. dr. Tom Van Imschoot ( ) en/of bij de opleidingscoördinatoren van de opleiding Beeldende Kunsten, dr. Bert Vandenbussche (bert.vandenbussche@luca-arts.be) en Maureen Magerman (maureen.magerman@luca-arts.be)Solliciteren kan tot en met 30/08/2024 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.De kandidaatstelling bevat een dossier dat bestaat uit:

 • een motivatiebrief;
 • een voorstel waarin je je postdoctorale onderzoeksproject verwoordt, een toelichting van je bijdrage aan de onderzoekscluster en de perspectieven die je ziet voor samenwerking; een actieplan voor drie jaar, met toekomstige acties in een lange termijn-onderzoeksvisie;
 • een up-to-date C.V. met portfolio, inclusief onderwijs-, onderzoekservaring en publicaties;
 • een attest of certificaat van je doctoraatsdiploma;

Enkel volledige sollicitatiedossiers voor verstrijken van de uiterste indiendatum zijn ontvankelijk.

Salary:

Application:apply for this job.

Curriculum vitae in the database!