Doctor-assistent Muziekeducatie (70%)

Job title: Doctor-assistent Muziekeducatie (70%)

Company: LUCA School of Arts

Location: Flandre

Job Description: Doctor-assistent Muziekeducatie 70% (m/v/x)(bepaalde duur)LUCA School of ArtsHoofdlocatie: Campus LeuvenLUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het onderzoek binnen LUCA omvat het volledige spectrum van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek tot autonoom artistiek onderzoek. Het onderzoek wordt uitgebouwd in nauwe samenwerking met en ingebed in de Geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 800 personeelsleden en 4.000 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.800 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…OpdrachtDe onderzoekeenheid Music & Drama van LUCA School of Arts, campus Lemmens, biedt een driejarige deeltijdse (70%) postdoctorale positie aan, voor kandidaten geïnteresseerd in artistiek-educatief onderzoek, ingebed in de onderzoekscluster muziekeducatie.Als doctor–assistent voer je voor 50% een postdoctoraal onderzoeksproject uit. Je project verhoudt zich tot minstens één, bij voorkeur meerdere van de onderzoekslijnen van de (origineel in het Engels geformuleerd):

 • Inzicht verwerven in de professionele ontwikkeling van muziekeducatoren, hun rol in onderwijsinnovatie en hun potentieel als ‚change agents‘ in praktijkonderzoek.
 • Het bestuderen van de relevantie en impact van muziek(educatie) in de samenleving, inclusief muziek op school, amateurkunsten en sociaal-artistieke praktijken.
 • Het ontwikkelen van improvisatie in muziekeducatie, zowel muzikale als pedagogische improvisatie.
 • Het (zelf)kritischer en (zelf)reflectiever maken van muziekeducatieve praktijken door middel van wijsgerige muziekpedagogiek.

Naast het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoeksproject, draag je bij aan de uitbouw van een inspirerende en werkzame onderzoekscultuur binnen de onderzoekseenheid Music & Drama. Enerzijds door het coördineren van onderzoeksseminaries en -workshops voor de onderzoekers van de onderzoekscluster muziekeducatie, anderzijds door deel te nemen en bij te dragen aan algemene clusterbrede onderzoeksseminaries en -meetings van de onderzoekseenheid. Aanwezigheid op de campus is daarbij van groot belang.Een belangrijk onderdeel binnen jouw opdracht is de verbinding tussen jouw onderzoeksproject en het onderwijs. Als doctor-assistent ben je voor 20% actief als lesgever en scriptiebegeleider binnen de muziekeducatieve opleidingstrajecten.Verantwoordelijkheden

 • Uitwerken van een artistiek-educatief onderzoeksproject.
 • Initiatief nemen om externe onderzoeksfinanciering te verwerven.
 • Onderzoeksseminaries coördineren binnen de onderzoekscluster muziekeducatie.
 • Actief deelnemen aan algemene onderzoeksmeetings van de onderzoekseenheid Music & Drama.
 • Verbinden van je werk als lesgever en onderzoeker, in functie van onderzoeksgebaseerd en -gericht onderwijs.
 • Ondersteunen van docenten bij onderzoeks-, onderwijs- of begeleidingsopdrachten.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt een uitgesproken expertise in het domein van de muziekeducatie.
 • Je bent loyaal ingesteld en onderschrijft de opdracht, de missie, de visie en het beleid van LUCA.
 • Je hebt een collegiale ingesteldheid en je bent een teamspeler.
 • Je bent een enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Je kunt zelfstandig werken, toon verantwoordelijkheidszin en bent stressbestending.
 • Je hebt bij voorkeur onderwijservaring binnen hoger (kunst)onderwijs.
 • Je hebt een plan van aanpak inzake de uitvoering van jouw onderzoeksproject.
 • Je hebt een internationaal (onderzoeks)netwerk.
 • Je bent communicatief en kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs.

AanbodBij LUCA kom je terecht in een omgeving waar respect en integriteit onze basishouding definiëren, we duurzaamheid en diversiteit zien als een troef en kwaliteit onze drijfveer is. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. Je komt daarmee terecht in een stimulerende omgeving waarin we tal van mogelijkheden bieden om je eigen invulling te geven op je hoofdcampus in Leuven of op één van de andere campussen van LUCA School of Arts.LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. We verwelkomen daarom alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.Wij bieden een aanstelling van bepaalde duur (70%) voor een periode van drie jaar in het vacant ambt van doctor-assistent (barema 509) met ingang vanaf 15 september 2024. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs ( ).Interesse?Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Katrien Foubert, onderzoekshoofd Music & Drama:Solliciteren kan tot en met 1 juni 2024 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.Een eerste selectie gebeurt op basis van de dossiers. Je kan uitgenodigd worden voor een interview in de week van 17 juni 2024.De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief, met daarin o.a. aandacht voor de voorgestelde strategie m.b.t. het verwerven van externe onderzoeksfinanciering
 • een projectvoorstel (template te verkrijgen via katrien.foubert@luca-arts.be): situering van het onderzoek, onderzoeksvraag en doelstellingen, methodologie, planning voor drie jaar; je maakt duidelijk hoe dit projectvoorstel zich verhoudt tot de geformuleerde onderzoekslijnen van de onderzoekscluster
 • een cv
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

Enkel volledige dossiers worden in aanmerking genomen.#WeArt

Salary:

Application:apply for this job.

Curriculum vitae in the database!