Ingenieur Vergunningen & Milieuzaken

Job title: Ingenieur Vergunningen & Milieuzaken

Company: SABIC

Location: Geleen, Limburg

Job Description: Ingenieur Vergunningen & MilieuzakenAfdeling:SABIC Europe zet zich in om zijn activiteiten uit te voeren op een manier die de veiligheid en gezondheid beschermt van alle werknemers, klanten en (lokale) gemeenschappen waarin we actief zijn. We nemen ook onze verantwoordelijkheid voor milieuaspecten en de integriteit van onze bedrijfsmiddelen. Binnen dit kader adviseert en ondersteunt EHSS SABIC Limburg BV het management bij de uitvoering van SHE-beleid, -eisen en -normen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu om ervoor te zorgen dat organisatorische entiteiten hun activiteiten op een verantwoorde en duurzame manier uitvoeren met betrekking tot License to Operate, het creëren van een letsel- en incidentvrije werkomgeving.Om het manufacturing management site Geleen te ondersteunen in het bereiken van deze doelstellingen zijn we op zoek naar een Ingenieur Vergunningen en Milieuzaken om onze afdeling EHSS SABIC site Geleen te versterken.Functie Doel & Verantwoordelijkheden:Het behouden of versterken van SABIC’s License to Operate door op basis van kennis en expertise te adviseren en coördineren bij het verkrijgen en naleven van vergunningen, het ontwikkelen en implementeren van thematische milieu(beleids)plannen voor SABIC en het namens SABIC leiding geven aan overleg/onderhandelingen met de overheid.Onder andere de volgende taken kunnen worden onderscheiden:

 • Projectleider van multidisciplinaire teams voor het schrijven, herzien en aanvragen van de juiste milieuvergunningen (waaronder Installation Safety Reports (IVR’s) in relatie tot de SEVESO-richtlijn);
 • Monitoren van wet- en regelgeving die relevant is voor SABIC, signaleren van relevante ontwikkelingen en veranderingen, adviseren over te nemen maatregelen en coördineren van de implementatie van milieuwetgeving voor SABIC;
 • Bijdragen aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid (inclusief externe veiligheid) van SABIC Limburg B.V. rekening houdend met de Chemelot Site regelgeving;
 • Het namens SABIC Limburg B.V. coördineren van de communicatie met de diverse bevoegde gezagen, alsmede het verzorgen van een actieve relatie met deze belanghebbenden;
 • Coördinatie en advisering met betrekking tot wettelijke inspecties van diverse overheden;
 • Beoordelen van de haalbaarheid van nieuwe activiteiten vanuit milieuoogpunt door toetsing van de verwachte milieueffecten aan het huidige milieubeleid SABIC resp. milieubeleid/wetgeving van de overheid en de beschikbare milieuruimte binnen de Chemelot-locatie. Het in dit kader adviseren van de fabrieken ten aanzien van te nemen maatregelen en te plegen investeringen;
 • Belangenbehartiging namens SABIC c.q. de Chemelot site bij de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe wetgeving door de overheid, bijvoorbeeld door deelname aan (landelijke) werkgroepen;
 • Bewaken van de License to Operate in relatie tot het milieu samen met de Environmental Engineer.

Minimale opleiding / ervaring:

 • Een bachelordiploma, bij voorkeur in Chemische Technologie of Milieukunde. Minimaal 3-5 jaar ervaring in de implementatie van milieuwetgeving en als projectleider van multidisciplinaire teams voor het verkrijgen van een milieuvergunning;
 • Uitstekende Nederlandse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid;
 • Goede kennis van Nederlands en Europees overheidsbeleid, wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en externe veiligheid;
 • Het vermogen om complexe veiligheids- en milieukwesties te analyseren en interne en externe belanghebbenden te overtuigen om de voorgestelde strategieën en tactieken te volgen;
 • Het onderhouden van een goed netwerk van relevante interne en externe belanghebbenden en expertisehouders;
 • Klantgericht, teamspeler, besluitvaardig en resultaatgericht, zelfsturend en een sterke drive voor Responsible Care® en EHS-verbeteringen.

Wat bieden wij jou?Een fijne werkomgeving met collega’s die van aanpakken weten en jou ook steun willen bieden tijdens jouw inwerkperiode. Ons kleine team van 6 mensen is een sterk team waarbij dynamiek met een prettige onderlinge sfeer centraal staat.Naast een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, vinden we binnen SABIC persoonlijke en professionele ontwikkeling vanzelfsprekend. We hebben aandacht voor het ontwikkelen van jouw vakkennis om jouw ambities en jouw verdere carrièrepad te ondersteunen middels een carrièreladder. Inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring, op basis van de SABIC cao.Geïnteresseerd in deze functie?Solliciteer dan online door ons je C.V. en motivatiebrief in het Engels te sturen. Wegens privacyredenen behandelen we geen sollicitaties die per e-mail worden verstuurd. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met: Anke Bovens ; e-mail Anke.Bovens@sabic.com.Deze functie maakt deel uit van een technische carrièreladder. Initiële plaatsing en inschaling is afhankelijk van ervaring en kwalificaties.Belangrijke opmerking: een antecedentenonderzoek en E-assessment kunnen deel uitmaken van ons wervingsproces.

Salary:

Application:apply for this job.

Curriculum vitae in the database!