inspecteur-deskundige arts

Job title: inspecteur-deskundige arts

Company: Federal Agency for Nuclear Control

Location: Bruxelles

Job Description: Ben je een arts met expertise in het domein van de medische toepassingen van straling of stralingsbescherming, en wil je bijdragen aan een veiligere wereld en aan de bescherming van mens en milieu? Wil je omringd worden door wetenschappers die jouw passie voor gezondheidsbescherming delen? Dan zou jij onze nieuwe inspecteur-deskundige arts kunnen zijn.Medewerker worden bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betekent:

 • een langdurige loopbaanontwikkeling met meerdere hooggekwalificeerde professionele opleidingen.
 • een mentor- en coachingsysteem aan het begin van je carrière bij FANC.
 • het ontmoeten van belanghebbenden en experts zowel nationaal als internationaal op het gebied van nucleaire veiligheid.
 • een ontspannen werksfeer en vertrouwen tussen collega’s.
 • grote autonomie om je werk te organiseren.
 • Een meer dan marktcomform salarispakket ontvangen.

Dit is wat het FANC voor jou betekent:Waarom bij ons solliciteren?De FANC-medewerkers zorgen voor een effectieve bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van ioniserende straling.Sinds 2001 is het FANC een organisatie van openbaar nut (categorie C) onder toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken. Deze status geeft haar een grote onafhankelijkheid , die essentieel is voor de onpartijdige uitoefening van haar verantwoordelijkheid tegenover de samenleving.Het FANC inspecteert:

 • 2 kerncentrales met samen 7 reactoren waarvan 5 operationeel;
 • enkele duizenden medische, industriële en onderzoeksfaciliteiten;
 • 40.000 transporten van radioactief of nucleair materiaal per jaar.

Het is betrokken bij een brede waaier van activiteiten, waaronder:

 • Monitoring van natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit in ons land;
 • De veiligheid van het beheer, ook op lange termijn, van radioactief afval;
 • Het vastleggen van de reglementering en van de basisnormen voor stralingsbescherming;
 • Nucleaire beveiliging;
 • Internationale kennisuitwisseling, op bilateraal, Europees en mondiaal niveau.

Binnen het FANC maak je deel uit van het departement Gezondheid en Leefmilieu.De afdeling ‘Bescherming van de gezondheid‘ bestaat uit een team van 9 zeer gespecialiseerde, multidisciplinaire medewerkers en een administratief-technische pool, onder leiding van het diensthoofd.Als inspecteur-deskundige arts maak je deel uit van een multidisciplinair team dat zijn expertise inzet voor het reglementair kader in een snel evoluerende context. Je verzamelt en analyseert informatie om uitspraak te doen in dossiers en adviezen te geven, neemt deel aan inspecties op het terrein waarbij je controleert of bepaalde medische handelingen gerechtvaardigd zijn en of de regelgeving wordt nageleefd, en neemt passende maatregelen om de stralingsbescherming te waarborgen. Je neemt deel aan diverse werkgroepen op nationaal en internationaal niveau en onderhoudt contacten met andere relevante bevoegde instanties. Je werkt ook mee aan multidisciplinaire studies en projecten.Je rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van de dienst Bescherming van de gezondheid.Je verantwoordelijkheden:

 • de rechtvaardiging van medische handelingen beoordelen, belangrijke accidentele of onbedoelde blootstellingen van patiënten, werknemers of leden van de bevolking onderzoeken en expertise leveren voor het nationale nucleaire noodplan en maatregelen of aanbevelingen formuleren;
 • projecten met de betrokken stakeholders op het gebied van bescherming van de gezondheid tegen de risico’s van ioniserende straling coördineren;
 • inspecties uitvoeren en maatregelen opleggen aan exploitanten of personen die de stralingsbeschermingsvoorschriften niet naleven, en toezicht houden op de uitvoering van die maatregelen;
 • regelgevende teksten voorstellen en eraan meewerken;
 • standpunten, instructies en aanbevelingen formuleren en deelnemen aan de ontwikkeling van internationale aanbevelingen en de standpunten van het FANC bij belanghebbenden verdedigen;
 • samenwerking met de relevante nationale en internationale instanties ontwikkelen en coördineren;
 • deelnemen aan of meewerken aan de organisatie van studiedagen of seminaries;
 • binnen het FANC bijdragen aan de ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van de bescherming van de gezondheid tegen de risico’s van ioniserende straling.
 • Doctor in de geneeskunde, gespecialiseerd in radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie of arbeidsgeneeskunde, met een opleiding in volksgezondheid.
 • Idealiter een paar jaar relevante werkervaring.
 • Correct, overtuigend, constructief en evenwichtig kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in het Frans, Nederlands en Engels, en je communicatie kunnen aanpassen aan je gesprekspartner.
 • Het vermogen om een netwerk uit te bouwen en informatie te integreren, om (soms moeilijke) beslissingen te nemen en om flexibel te zijn.
 • Het vermogen om te plannen en te organiseren, afspraken te maken, om te gaan met druk, tegenslagen te overwinnen en je kennis te delen met het team.

Het FANC biedt je een contract van onbepaalde duur en een zeer competitief brutoloon met al deze voordelen:

 • 13e maand en vakantiegeld;
 • Maaltijdcheques;
 • Groeps- en hospitalisatieverzekering volledig betaald door het FANC;
 • 26 vakantiedagen + 12 compensatiedagen + sluiting tussen kerst en nieuwjaar + 13 feestdagen;
 • 38u week met glijdende uren;
 • De mogelijkheid tot telewerken tot maximaal 130 dagen/jaar;
 • Netto vergoeding voor thuiswerk;
 • Smartphone of BYOD (bring your own device);
 • GSM-abonnement;
 • Laptop;
 • Gratis openbaar vervoer woon-werk (fietsparking & douches zijn aanwezig);
 • Moderne en lichte kantoren ingericht in vergaderzalen, eilanden en individuele burelen;
 • Opleidingstraject;
 • Een „personeelslunch“, een maandelijkse bijeenkomst waarbij de verschillende afdelingen hun lopende werkzaamheden aan hun collega’s presenteren en elkaar ontmoeten voor een hapje en een drankje.

Salary:

Application:apply for this job.

Curriculum vitae in the database!